• Doanh nghiệp
  • Ai có quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân?

Ai có quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân?

Ai có quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân là vấn đề được nhiều người đang có mong muốn thành lập doanh nghiệp tư nhân quan tâm.

Doanh nghiệp tư nhân là đơn vị kinh doanh có mức vốn không thấp hơn vốn pháp định, do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Vậy ai có quyền thành lập doanh nghiêp tư nhân?

Theo quy định tại Điều 13, Luật Doanh nghiệp 2005, mọi tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam.

Công dânViệt Nam đủ 18 tuổi có quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân. Những người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự, người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị tòa án cấm hành nghề kinh doanh và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản thì không được thành lập doanh nghiệp tư nhân.

Từ những điều khoản trên, chúng ta đã có thể trả lời được cho câu hỏi ai có quyền thành lập tư nhân. Qua đó, những cá nhân đủ điều kiện có thể làm hồ sơ thành lập doanh nghiệp cho mình. Để đơn giản hơn hãy tham khảo thành lập doanh nghiệp của chúng tôi.