Doanh Thương online

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

Hiện nay có hai hình thức bảo hiểm chủ yếu, tùy thuộc vào từng đối tượng mà có các loại Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế khác nhau. Để biết được bạn đang nằm trong trường hợp tham gia bảo hiểm nào chúng ta cùng nghiên cứu.

Nếu bạn còn thắc mắc vấn đề trên với dịch vụ bảo hiểm xã hội sẽ giúp bạn các vấn đề theo yêu cầu của bạn. Khi nghiên cứu chúng ta cùng nhau tìm hiểu về Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

Trước hết ta nghiên cứu về bảo hiểm y tế là một loại hình bảo hiểm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho người  tham gia bảo hiểm. Bảo hiểm y tế không nhằm tới lợi nhuận. Đây là loại hình bảo hiểm được nhà nước cơ cấu và tổ chức để phục vụ và bảo vệ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của những người có trách nhiệm tham gia theo quy định của luật bảo hiểm. Để hiểu rộng hơn vấn đề này thì chúng ta cần nghiên cứu thêm về đối tượng tham gia hiện nay như thế nào.Đối tượng tha gia bảo hiểm y tế là sự tham gia của toàn bộ các thành viên trong hộ gia đình có tên trong cùng hộ khẩu mà không thuộc đối tượng đang tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Đối với bảo hiểm y tế các bạn có thể tham gia tại các cơ quan bảo hiểm thuộc Ủy ban nhân dân nơi cư trú. Còn đối với loại hình bảo hiểm thứ 2 là bảo hiểm xã hội ta hiểu là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập lý do khách quan hay chủ quan, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

Bảo hiểm xã hội tập trung chủ yếu là người lao động và người sử dụng lao động .Theo quy định thì mức đóng bảo hiểm này cũng có sự khác nhau rõ rệt.Thông thường người sử dụng lao động sẽ đóng mức cao hơn người lao động. Có thể nói, các khoản đóng này là bảo hiểm bắt buộc mà người tham gia bảo hiểm xã hội phải thực hiện theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và nhà nước. Khác với bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội cơ quan đăng ký không phải mà ở xã, phường mà ở Bảo hiểm xã hội cấp quận, huyện nơi doanh nghiệp hoặc người lao động đang làm việc.

Như vậy, Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế có sự khác biệt nhau về đối tượng tham gia và các chế độ mang lại cho các loại bảo hiểm là khác nhau, bảo hiểm y tế hướng đến người dân, còn đối với bảo hiểm y tế là người lao động làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp và người sử dụng lao động.