Bố cáo thành lập doanh nghiệp

Sau khi trải qua các quá trình làm thủ trước và sau khi thành lập công ty theo hướng dẫn của các nhân viên, các tư vấn viên tư vấn như: thủ tục xin giấy phép kinh doanh, thủ tục khai thuế… thì việc làm không thể thiếu sau khi thành lập đó là công ty, doanh nghiệp phải đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp

Ngày nay, dịch vụ thành lập doanh nghiệp đang là một loại hình dịch vụ được quan tâm và rất phát triển trong thời đại mà nền kinh tế nước nhà đang đón đầu xu thế hội nhập với nền kinh tế thế giới.

Mong muốn làm chủ cũng như thành lập cho mình một công ty trong mấy năm trở lại đây cũng không hề khó, khi mà các cơ quan chức năng, các đơn vị đã tối giản hóa các hồ sơ thủ tục để giúp các doanh nghiệp của chúng ta hoàn thành một cách nhanh chóng.

Bố cáo thành lập doanh nghiệp

Bố cáo thành lập doanh nghiệp là việc các công ty, doanh nghiệp sau khi được thành lập, trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có trách nhiệm phải đăng thông tin trên mạng thông tin doanh nghiệp của Cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc một trong các loại tờ báo viết, báo điện tử trong ba số liên tiếp theo quy định trong Luật Doanh nghiệp.

Khi đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp thì các công ty, doanh nghiệp cần nêu rõ các thông tin sau:

- Tên doanh nghiệp, trụ sở chính của doanh nghiệp đó, chi nhánh và văn phòng đại diện, và nói rõ ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; số cổ phần và giá trị vốn cổ phần đã góp và số cổ phần được quyền phát hành đối với công ty cổ phần; vốn đầu tư ban đầu đối với doanh nghiệp tư nhân; vốn pháp định đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề đòi hỏi phải có vốn pháp định; Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của chủ sở hữu, của thành viên hoặc cổ đông sáng lập; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, nơi đăng ký kinh doanh.

- Trong trường hợp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải công bố nội dung những thay đổi đó trong thời hạn và theo phương thức quy định như trên. Trường hợp doanh nghiệp sau khi được thành lập trong thời gian ba mươi ngày kể từ ngày nhận được giấy phép kinh doanh mà không công bố hoặc công bố không đúng thông tin về đăng ký kinh doanh thì sẽ bị xử phạt.

Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp là cách doanh nghiệp tuân thủ theo những quy định mà pháp luật ban hành về việc thành lập công ty. Các bạn cần lưu ý những thông tin trên để thực hiện cho đúng.