• Doanh nghiệp
  • Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp

Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp

Nhiều người nghĩ rằng, tất cả mọi cá nhân, tổ chức đều có thể thành lập doanh nghiệp để kinh doanh và phát triển sự nghiệp của mình mà quên mất các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp hay thực hiện thành lập doanh nghiệp.

Đối tượng nào không được góp vốn vào doanh nghiệp là một câu hỏi không dễ để có thể trả lời. Vì vậy, dịch vụ thành lập doanh nghiệp sẽ giải đáp thắc mắc về vấn đề đó ngay sau đây để các cá nhân, tổ chức có thể nắm được một cách chính xác nhất.

Theo quy định của pháp luật, các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp sẽ được chia làm nhiều thành phần xã hội khác nhau. Tuy nhiên, chúng ta có thể khái quát trong 03 nhóm đối tượng như sau:

Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp


- Những cán bộ công nhân viên chức đang làm việc tại các cơ quan, xí nghiệp có 100% vốn Nhà nước; những cán bộ công nhân viên chức đang đảm nhận các vị trí trong bộ máy chính quyền của Nhà nước.
- Cán bộ, viên chức đang hoạt động và công tác tại các cơ quan lực lượng vũ trang, Bộ Quốc phòng, quân đội; các cán bộ thuộc bộ công an hay các lực lượng an ninh xã hội.
- Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp còn bao gồm những cá nhân mất năng lực hành vi dân sự, cá nhân chưa đủ tuổi công dân hay những cá nhân có tiền án, tiền sự.
Sở dĩ những trường hợp trên được liệt kê vào danh sách các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp bởi những lý do sau:
- Đối với các cán bộ, công chức trong cơ quan công an, an ninh…là những người đang thực hiện sứ mệnh bảo vệ Tổ Quốc nên cần có sự tập trung, tránh xao nhãng trách nhiệm, nghĩa vụ của mình với Tổ Quốc.
- Các cán bộ đang đảm nhận các chức vụ trong bộ máy nhà nước sẽ không được tham gia góp vốn vào doanh nghiệp để tránh sự lạm quyền, tham những, lấy quyền công để giải quyết việc tư. Điều này sẽ gây nên nhiều vấn đề phức tạp cũng như gây mất công bằng xã hội.
- Đối với những đối tượng chưa đủ tuổi vị thành niên, không có năng lực hành vi dân sự… là những đối tượng không có quyền công dân thì lẽ tất nhiên là không thể chịu trách nhiệm cho những công việc mình làm.

Mặc dù vậy nhưng không có nghĩa là pháp luật cấm hoàn toàn các cán bộ, công nhân viên chức góp vốn vào doanh nghiệp mà tùy vào mỗi loại hình doanh nghiệp để có những quy định riêng. Đối với công ty cổ phần và công ty hợp danh thì cán bộ , công chức nhà nước chỉ được phép tham gia với tư cách là cổ động góp vốn và không được tham gia vào công việc quản lý hay lãnh đạo doanh nghiệp.

Như vậy, không phải tất cả các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp đều bị pháp luật cấm tham gia vào các hoạt động trong kinh doanh. Tuy nhiên tùy vào mỗi trường hợp, mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có những quy định khác nhau để phù hợp với từng đối tượng.