Doanh Thương online

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Cách thức sáp nhập doanh nghiệp tư nhân

Có quy định cụ thể nào với việc sáp nhập doanh nghiệp tư nhân hay các công ty khác loại sáp nhập với nhau không? Cách thức và thủ tục được quy định như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé!

Việc sáp nhập doanh nghiệp tư nhân không hề đơn giản bởi đây là công việc cần đáp ứng được nhiều yêu cầu và quy định của pháp luật. Chính vì vậy, nhiều người đã tìm tới dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ để có thể có được sự hỗ trợ tốt nhất, nhanh chóng nhất và ưu đãi nhất. Thông tin cụ thể chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay bây giờ .

Sáp nhập doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp do cá nhân làm chủ, tất cả các trách nhiệm trong các hoạt động kinh doanh, nợ … đều được chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản mà cá nhân đó sở hữu. Đây là loại hình doanh nghiệp chịu trách nhiệm vô hạn.

Theo quy định nhà nước Việt Nam thì các doanh nghiệp cùng loại có thể sáp nhập lại với nhau, không có điều kiện hạn chế bất cứ loại hình doanh nghiệp nào. Do đó có thể sáp nhập doanh nghiệp tư nhân với nhau, các doanh nghiệp cổ phần hay trách nhiệm hữu hạn với nhau. Và việc sáp nhập này được quy định rõ trong Luật doanh nghiệp 2005 tại điều thứ 153. Các cách thức để sáp nhập doanh nghiệp thường là mua bán doanh nghiệp.

Một hay một số công ty cùng loại có thể sáp nhập với nhau bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền sở hữu, khách hàng, nhân viên… cho công ty nhận sáp nhập. Công ty nhận sáp nhập có nghĩa vụ phải trả các khoản nợ còn tồn đọng, nghĩa vụ với nhân sự, khách hàng… Còn công ty bị sáp nhập phải chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp.

Đầu tiên để sáp nhập doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp các bên phải chuẩn bị hồ sơ pháp lý để có thể hợp thức hóa hồ sơ như sau:

+ Hợp đồng sáp nhập phải được chuẩn bị bởi các bên công ty liên quan. Nội dung hợp đồng phải có tên, địa chỉ, mã số thuế, và các thông tin cần thiết của các doanh nghiệp liên quan. Cùng nhau đưa ra được phương án sử dụng lao động. Thời hạn chuyển đổi tài sản, quyền sở hữu phải được nêu ra rõ ràng. Đưa ra được thời hạn sáp nhập các doanh nghiệp

+ Soạn thảo dự thảo điều lệ công ty sáp nhập

+ Chủ doanh nghiệp các bên liên quan thực hiện theo đúng các điều khoản đã ký kết trong hợp đồng sáp nhập.

+ Doanh nghiệp nhận sáp nhập đăng ký kinh doanh theo thủ tục thông thường nhưng phải kèm theo hợp đồng sáp nhập doanh nghiệp tư nhân. Ngoài ra bản hợp đồng phải được gửi đến tất cả các chủ nợ trong 10 ngày kể từ ngày sáp nhập doanh nghiệp.

+ Sau khi đăng ký doanh nghiệp, các doanh nghiệp bị sáp nhập phải được chấm dứt hoạt động và chấm dứt luôn sự tồn tại của mình.

Một điều lưu ý cho các doanh nghiệp đó là trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày công ty nhận sáp nhập thực hiện xong thủ tục đăng ký doanh nghiệp, thì các công ty bị sáp nhập phải gửi thông báo về việc doanh nghiệp chấm dứt hoạt động về sở kế hoạch và đầu tư theo mẫu Phục lục II-17.