• Doanh nghiệp
  • Chi phí thành lập doanh nghiệp bao gồm những gì?

Chi phí thành lập doanh nghiệp bao gồm những gì?

Chi phí thành lập doanh nghiệp bao gồm những gì là thắc mắc chung của những nhà đầu tư khi quyết định thành lập doanh nghiệp.

Bên cạnh các thủ tục, giấy tờ hồ sơ thì chi phí thành lập doanh nghiệp là một vấn đề cần được các nhà đầu tư nắm rõ để có thể thành lập doanh nghiệp một cách nhanh chóng và thuận lợi nhất.

thanh lap doanh nghiep gia re

Chi phí thành lập doanh bao gồm những khoản sau: mua sắm vật tư hàng hóa doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo, các loại chi phí cho học phí, di chuyển, chi phí cho việc mua và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế, cấp giấy phép và chuyển giao công nghệ, thương hiệu, lợi thế thương mại… là một loại tài sản vô hình mà được tính vào chi phí kinh doanh khi không quá 3 năm theo quy định của thuế TNDN.

Theo quy định của pháp luật thì chi phí có hóa đơn, chứng từ hợp pháp được khấu trừ thuế. Các chi phí được khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định phân bổ trong 3 năm, hết 3 năm được đưa ra khỏi mục này.