• Chia sẻ
  • Có tự mua bảo hiểm xã hội được không?

Có tự mua bảo hiểm xã hội được không?

Với các lao động tự do thì điều kiện được tham gia BHXH là điều không đơn giản. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi cho mình thì nhiều người luôn muốn biết là mình có tự mua bảo hiểm xã hội được không và nếu mua thì sẽ quy định như thế nào?

Không phải ai  cũng biết tự mình nắm rõ thông tin hay hoàn tất các thủ tục BHXH một cách chính xác. Bởi thực tế thì quy định về BHXH đang có nhiều thay đổi nên việc chọn dịch vụ bảo hiểm xã hội đã trở thành lựa chọn tốt nhất cho mọi người khi muốn làm các thủ  tục BHXH.

Có tự mua bảo hiểm xã hội được không?

Theo bạn thì lao động tự do có tự mua bảo hiểm xã hội được không? Câu trả lời là có. Tuy nhiên, họ có thể mua loại BHXH nào và những quy định liên quan ra sao thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu  thông tin ngay sau đây nhé.

Theo quy định của luật BHXH thì ngoài các đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đang làm việc tại các công ty, xí nghiệp hay cơ quan nhà nước thì  các cá nhân từ 15 tuổi trở lên là người Việt Nam đều có thể tham gia BHXH tự nguyện để có thể đảm bảo được quyền lợi của mình một cách tốt nhất.

Những quy định về BHXH tự nguyện:

- Thứ nhất là người tham gia BHXH có quyền tự quyết định mức đóng BHXH tùy theo điều kiện kinh tế của mình. Nhưng, mức đóng này không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

- Thứ hai là người tham gia BHXH có thể tự mình quyết định cách đóng BHXH khác nhau bao gồm: đóng theo hàng tháng, đóng 3 tháng 1 lần, đóng 6 tháng 1 lần, đóng 12 tháng 1 lần, đóng nhiều năm 1 lần nhưng thời gian đóng BHXH không quá 05 năm, đóng một lần cho thời gian còn thiếu để có thể hưởng lương hưu nhưng tối đa không quá 10 năm.

- Thứ ba là người tham gia BHXH tự nguyện có thể làm thủ tục hưởng BHXH 01 lần khi không có nhu cầu đóng để hưởng lương hưu theo quy định mà luật BHXH ban hành.

- Thứ  tư là đối với việc tham gia BHXH bắt buộc thì người tham gia BHXH tự nguyện chỉ được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất. Ngoài ra thì trong thời gian hưởng chế độ hưu trí thì người tham gia BHXH sẽ được hưởng chế độ BHYT. Ngoài ra thì người tham gia BHXH tự nguyện sẽ không được hưởng bất kỳ một  chế độ  nào khác như: thất nghiệp, thai sản….

- Tham gia BHXH tự nguyện là xuất phát từ mong muốn của cá nhân để có thể đảm bảo quyền lợi cho mình một cách tốt nhất và không có bất kỳ sự ràng buộc nào khác.

Nói tóm lại thì việc lao động tự do có tự mua bảo hiểm xã hội được không thì còn có nhiều điều cần phải lưu ý để có thể đảm bảo là việc lựa chọn tham gia BHXH được hợp lý và đảm bảo quyền lợi của mình được tốt nhất.