Doanh Thương online

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Công tác huấn luyện an toàn lao động có phát triển?

Công tác huấn luyện an toàn lao động có phát triển?

Khi các ngành công nghiệp càng phát triển, máy móc thiết bị được hiện đại hóa, thì công tác huấn luyện an toàn cũng không thể mãi dừng tại một chỗ được. Những người huấn luyện phải thay đổi công tác huấn luyện cho phù hợp với từng hoàn cảnh của ngành, để đem lại kết quả huấn luyện chất lượng nhất.

Tính đến nay cũng đã thi hành luật ATLĐ cũng được 20 năm nhưng để nói hoàn thiện và hiệu quả nhất phải kể đến các quy định bắt đầu từ năm 2012 cho đến nay với những khung thay đổi cũng như cải tiến liên tục. Vì vậy, hoàn toàn có thể tin tưởng rằng công tác huấn luyện an toàn sẽ mang lại những lợi ích tuyệt vời.

Trước cơn bão đổ bộ của công nghiệp hóa, công nghệ nâng cao và phát triển mạnh mẽ như hiện nay càng làm cho ngành nghề đa dạng hơn, hiện đại hơn kéo theo đó những rủi ro, tai nạn tiềm ẩn là điều không thể tránh khỏi. Do đó, công tác huấn luyện an toàn chưa bao giờ được đặt lên hàng đầu và cấp thiết như hiện nay? Thách thức và cơ hội đều là những yếu tố luôn song hành trong nhiều hoàn cảnh khác nhau nay trong hoạt động huấn luyện cũng không ngoại lệ.

Ø  Thách thức có thể kể đến là quá trình áp dụng luật dù được quy định trong từng bộ luật với những sửa đổi theo từng giai đoạn có khi là tháng, quý, năm nhưng để đi vào thực tế hoàn toàn không dễ dàng. Huống chi là toàn diện càng không phải một sớm một chiều được vì vậy rất cần sự đồng lòng và chung tay của toàn bộ các cấp các chính quyền và nhân dân để mỗi chương trình huấn luyện có thể đi vào thực tế hơn nữa.

Ø  Cơ hội là những điều đáng mong đợi nhất của nhiệm vụ huấn luyện an toàn trên cả nước dưới sự thống nhất của toàn đảng nhằm giúp các doanh nghiệp hạn chế thấp nhất những rủi ro, người lao động ngày càng được ổn định cuộc sống. Hạn chế số lượng các vụ thương tâm đang lấn át thành công tại nước ta hiện nay để xây dựng nền kinh tế vững mạnh, đất nước tiến gần hơn nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa sánh ngang với các nước khác trên thế giới.

Dựa trên những tiêu chí trên chúng tôi tin đã đủ những cơ sở, những tiền đề để bạn có thể cập nhật thêm những quyền lợi mà huấn luyện an toàn mang lại cho bạn khi thực hiện huấn luyện an toàn ngay hôm nay.