Doanh Thương online

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Công nghiệp
  • Công tác huấn luyện trong kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp

Công tác huấn luyện trong kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp

Hiện nay, có rất nhiều khu công nghiệp, xí nghiệp đang hoạt động. Từ thực tế này đòi hỏi cần có công tác kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp theo quy định của nhà nước.

Huấn luyện kiểm định viên trong kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp

Hướng dẫn rõ ràng cho kiểm định viên về quy trình thực hiện kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp. Cần lưu ý cho kiểm định viên những lỗi thường hay gặp trong công tác kiểm định. Không để xảy ra trường hợp kiểm định viên không nắm rõ được kiến thức và quy trình thực hiện làm công tác kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp không đạt được chất lượng kiểm định như mong muốn.

kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp

Hướng dẫn kiểm định viện về cách sử dụng phương tiện và trang phục phòng hộ. Không để xảy ra vấn đề kiểm định viên khi thực hiện công tác kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp không biết cách sử dụng phương tiện và trang phục phòng hộ dẫn đến tình huống xảy ra là kiểm định viên có thể sẽ không sử dụng trang phục và phương tiện phòng hộ hoặc sử dụng sai gây ra những hậu quả khôn lường, nặng nề nhất là xảy ra tai nạn lao động nặng nề.

Huấn luyện kiểm định viên cách xử lý các số liệu thu thập được sau công tác kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp. Có nhiều kiểm định viên không được huấn luyện kỹ dẫn đến tình trạng sau khi thu thập đầy đủ số liệu kiểm định viên không biết xử lý số liệu như thế nào. Dẫn đến hệ quả sau khi thực hiện công tác kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp đơn vị xử dụng thiết bị công nghiệp không nhận được đúng kết quả công tác kiểm định mà họ cần.

Huấn luyện kỹ cho kiểm định viên về kết cấu, cấu trúc bên ngoài và bên trong của thiết bị công nghiệp cần được kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp. Mỗi loại thiết bị công nghiệp có một cấu trúc phức tạp khác nhau. Cần trang bi đầy đủ kiến thức về thiết bị cho kiểm định viên. Không để trường hợp kiểm định viên đã tham gia công tác kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp vẫn không biết đặc tính cấu trúc của thiết bị.

Huấn luyện kỹ cho kiểm định viên về tác phong làm việc khi tham gia công tác kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp. Tránh tình trạng kiểm định viên nói chuyện cười đùa trong quá trình kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp dẫn đến làm mất uy tín của cơ quan thẩm định và có một quá trình kiểm định đạt tiêu chuẩn. Thái độ và tác phong làm việc của kiểm định viên có mối liên hệ mật thiết đến kết quả cuả quá trình kiểm định. Một kiểm định viên có thái độ và tác phong đúng thì quá trình kiểm định sẽ đạt chuẩn. Ngược lại, kiểm định viên không giữ đúng tác phong làm việc thì quá trình kiểm định an toàn thiết bị công nghiệp sẽ không đạt chuẩn và tốn rất nhiều thời gian để có được kết quả kiểm định.