Trang chủ »

Công ty mẹ công ty con

Công ty mẹ công ty con
(Ngày đăng: 04-09-2017 02:45:19)
Hiện nay hình thức Công ty mẹ công ty con khá phổ biến hiện nay do nhu cầu mở rộng thị trường và hợp tác đầu tư nên mô hình này được lựa chọn, để hiểu rõ hơn hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn vấn đề này.

Để hiểu rõ hơn các bạn có thể đến với Dịch vụ thành lập doanh nghiệp để được tư vấn và hỗ trợ theo yêu cầu. Vấn đề Công ty mẹ công ty con là gì chúng ta cùng tìm hiểu bản chất của vấn đề.

Công ty mẹ công ty con

Nếu công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác thì nó sẽ thuộc một trong các các trường hợp như:

-  Công ty có sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành của công ty đó;

- Công ty có quyền trực tiếp hay gián tiếp bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;

- Công ty có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.

Tuy nhiên, công ty mẹ và công ty con sẽ có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Trước hết phải hiểu rằng, công ty mẹ và công ty con thực chất là hai thực thể pháp lý độc lập với nhau theo quy định của pháp luật. Hơn thế nữa thì 02 công ty này sẽ có sản nghiệp riêng. Tuy nhiên, công ty mẹ có lợi ích kinh tế nhất định sẽ liên quan đến hoạt động của công ty con.

Bên cạnh đó thì công ty mẹ sẽ chi phối đến các quyết định liên quan đến hoạt động của công ty con thông qua một số hình thức như quyền bỏ phiếu chi phối đối với các quyết định của công ty con. Đặc biệt là công ty này có quyền bổ nhiệm và miễn nhiệm uyền tham gia quản lý, điều hành của các vị trí ở công ty con. Theo pháp luật thì vị trí công ty mẹ và công ty con chỉ trong mối quan hệ giữa hai công ty với nhau và mang tính tương đối Điều này có nghĩa là công ty con này có thể là công ty mẹ của một công ty khác.

Tiếp đến là trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con là trách nhiệm hữu hạn. Đồng thời thì việc phát hành chứng thư bảo lãnh Công ty mẹ có thể phát hành thư bảo lãnh có tài sản bảo đảm cho phía Ngân hàng để làm bảo đảm cho khoản vay của công ty con.

Tuy nhiên, một số hạn chế trong quan hệ công ty mẹ công ty con là công ty con không được đầu tư góp vốn hay thực hiện các công việc nhằm mua cổ phần của công ty mẹ. Theo quy định của pháp luật thì tất cả các công ty con của cùng một công ty mẹ sẽ không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau. Như vậy, với các công ty con có cùng một công ty mẹ là doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước  không sẽ khôngđược cùng nhau góp vốn thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật này.