Đăng bố cáo thành lập công ty

Đăng bố cáo thành lập công ty là một trong những công việc bắt buộc khi doanh nghiệp mới thành lập. Đây là quy định được pháp luật ban hành rõ và bắt buộc các doanh nghiệp phải thực hiện để đảm bảo tính hợp pháp.

Nếu bạn đang gặp những khó khăn khi thành lập doanh nghiệp  thì một trong những lựa chọn bạn có thể cân nhắc chính là tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp để có thể được giải đáp và hỗ trợ các thông tin một cách tốt nhất và chính xác nhất.

Đăng bố cáo thành lập công ty

Để hiểu được các quy định về việc đăng bố cáo thành lập công ty thì các bạn cần phải biết được bố cáo là gì? Đó thực chất  là việc doanh nghiệp thông báo thông tin đến mọi người về sự thay đổi của công ty.

Quy định về thời hạn đăng bố cáo

Tùy vào từng trường hợp đăng bố cáo khác nhau mà pháp luật quy định những mốc thời gian tối đa để doanh nghiệp có thể thực hiện đăng bố cáo đúng theo quy định được ban hành.Cụ thể như:

- Đối với công ty mới thành lập thì thời gian tối đa để doanh nghiệp thực hiện đăng bố cáo là trong vòng 30 ngày. Thời gian này được tính từ ngày doanh nghiệp nhận  được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Đối với trường hợp công ty giải thể thì thời gian tối đa là 07 ngày, tính từ ngày có quyết định giải thể doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải đăng bố cáo.

- Khi doanh nghiệp cổ phần tiến hành phát hành cổ phiếu phổ thông cho các cổ đông phổ thông thì thời gian quy định để doanh nghiệp đăng bố cáo là 10 ngày, kể từ ngày có thông báo phát hành cổ phiếu.

Nếu như sau thời gian quy định mà doanh nghiệp không tiến hành đăng bố cáo thành lập công ty thì sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

Lệ phí đăng bố cáo

Đối với từng trường hợp đăng bố cáo khác nhau sẽ có mức phí khác nhau theo quy định của pháp luật. Cụ thể mức lệ phí sẽ tính như sau:

- Đối với các doanh nghiệp mới thành lập và thực hiện đăng bố cáo sẽ đóng lệ phí là 300.000 đồng cho một lần đăng lên cổng thông tin đăng ký quốc gia.

- Đối với các doanh nghiệp đăng bố cáo khi có quyết định giải thể hay khi phát hành cổ phiếu phổ thông thì sẽ được miễn phí lệ phí đăng bố cao. Vì với các trường hợp này thì pháp luật vẫn chưa có quy định nào cụ thể.

Có thể nói, pháp luật có nhiều quy định đối với việc đăng bố cáo thành lập công ty. Chính vì vậy nên doanh nghiệp cần phải nắm rõ thông tin khi tiến hành đăng bố cáo. Điều này sẽ giúp cho doanh nghiệp tránh được những xử lý khi vi phạm theo quy định mà pháp luật đã ban hành.