• Chia sẻ
  • Điều kiện đăng ký thành lập doanh nghiệp chế xuất

Điều kiện đăng ký thành lập doanh nghiệp chế xuất

Tại Việt Nam, để thành lập một doanh nghiệp chế xuất đòi hỏi nhiều điều kiện hơn so với các doanh nghiệp thường. Đó là điểm cần lưu ý đến khi cá nhân là nhà đầu tư hay tổ chức đầu tư có ý định đăng ký thành lập doanh nghiệp chế xuất tại Việt Nam.

thành lập doanh nghiệp

Điều kiện đăng ký thành lập doanh nghiệp chế xuất

Điều kiện để thành lập doanh nghiệp chế xuất là gì các bạn cùng phòng dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói của chúng tôi tìm hiểu qua bài viết sau nhé.

Hiểu đơn giản thì doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp có thể nằm trong hay ngoài khu chế xuất, chuyên chế biến hay sản xuất hàng hóa, hay gia công hàng hóa cho doanh nghiệp nước ngoài để xuất khẩu.

Theo quy định của nhà nước thì doanh nghiệp chế xuất phải được ngăn cách với khu bên ngoài doanh nghiệp bằng tường rào chắn, có cổng ra vào. Chịu sử kiểm tra và giám sát của các cơ quan chức năng như cục hải quan. Doanh nghiệp phải được thành lập trong khu chế xuất, hoặc xuất hết 100% hàng hóa trong khu kinh tế và khu công nghiệp ra nước ngoài. Nếu thực hiện được toàn bộ các yêu cầu này thì việc đăng ký thành lập doanh nghiệp chế xuất tại Việt Nam.

Với doanh nghiệp chế xuất muốn kinh doanh nội địa thì phải lập một chi nhánh riêng và nằm ngoài khu chế xuất. Với trường hợp doanh nghiệp kinh doanh một phần nội địa và một phần sản xuất hay gia công sản phẩm xuất khẩu nước ngoài.

Các thủ tục về kiểm tra hàng hóa tại các cơ quan chức năng hay hải quan đối với doanh nghiệp trong khu chế xuất đều phải thực hiện theo pháp luật. Đối với trường hợp doanh nghiệp chế xuất có hoạt động trao đổi hàng hóa với các khu vực ngoài khu chế xuất (nhưng vẫn cùng lãnh thổ Việt Nam) không thuộc khu phi thuế quan cũng là hoạt động xuất khẩu hàng hóa, trừ một số trường hợp quy định và một số trường hợp doanh nghiệp không làm phải thủ tục hải quan do bộ tài chính quy định.

Doanh nghiệp chế xuất được bán hàng tại thị trường nội địa với hàng thanh lý hoặc các loại hàng theo quy định luật thương mại. tại thời điểm doanh nghiệp chế xuất bán hàng thanh lý hay các sản phẩm theo quy định của pháp luật thì không được áp dụng các chính sách xuất khẩu hàng hóa.

Đối với điều kiện đăng ký thành lập doanh nghiệp chế xuất còn có những quy định về hạch toán kế toán, doanh nghiệp phải mở sổ hạch toán riêng các doanh thu – chi phí cho các hoạt động mua bán hàng hóa tại Việt Nam, phải có chỗ để riêng hàng hóa để phục vụ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp với chi nhánh nằm ngoài doanh nghiệp chế xuất. Các quy định này làm theo nghị định số 164/2013/NĐ-CP và một số nghị định bổ sung số 29/2008/NĐ-CP và có hiệu lực kể từ ngày 25/12/2015.