Doanh Thương online

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Điều kiện thành lập công ty

Các bạn đang muốn thành lập công ty, doanh nghiệp và không biết phải bắt đầu từ đâu, điều kiện thành lập công ty cần những gì? và cơ quan nào có thẩm quyền thành lập, đây là một trong những vấn đề mà các doanh nghiệp chuẩn bị thành lập quan tâm.

Nếu bạn còn đang suy nghĩ  không biết phải làm thế nào, điều kiện thành lập ra sao, tại sao không đến với dịch vụ thành lập doanh nghiệp để được giúp đỡ với đội ngũ nhân viên lãnh nghề và có tâm huyết sẽ giúp các cá nhân, tổ chức đáp ứng những điều kiện theo yêu cầu.

Điều kiện thành lập công ty

Để thành lập công ty cần có rất nhiều điều kiện, trước hết phải nói đến là đối tượng kinh doanh người chủ doanh nghiệp là công dân nước Việt Nam hoặc người nước ngoài định cư tại Việt Nam;

Điều kiện thứ 2 là về tên doanh nghiệp, các doanh nghiệp phải lựa chọn cho mình một loại hình kinh doanh phù hợp bạn có thể chọn Công ty trách nhiệm hữu hạn , công ty cổ phần, công ty hợp doanh, công ty tư nhân,tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp;

Điều kiện thứ 3 là nghành nghề kinh doanh khi đăng ký, doanh nghiệp hoạt động theo ngành nghề mà dopanh nghiệp đã đăng ký theo giấy phép kinh doanh, không được kinh doanh ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh; kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện theo quy của pháp luật;

Điều kiện thành lập công ty thứ 4 là địa điểm kinh doanh: trong đăng ký kinh doanh phải ghi rõ địa điểm kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hơn thế nữa thì trụ sở đăngký kinh doanh phải đảm bảo có đủ thông tin 05 cấp hành chính và không thuộc khu vực bị pháp luật cấm kinh doanh như: khu vực quân sự, quốc phòng, an ninh, cơ quan hành chính nhà nước…

Điều kiện thứ 5 là về vốn điều lệ và vốn pháp định khi thành lập công ty vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp vốn và được ghi vào Điều lệ công ty. Khác với Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có để thành lập công ty do pháp luật quy định đối với từng ngành, nghề.Với những ngành, nghề không yêu cầu thì vốn của doanh nghiệp do chủ doanh nghiệp tự quyết định và đăng ký khi thành lập công ty;

Điều kiện cuối cùng là về con dấu: Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức và số lượng con dấu nhưng phải đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Khi đã đáp ứng được những yêu cầu điều kiện thành lập công ty, người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện hợp pháp có thể đến Sở Kế hoạch đầu tư của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành.