• Chia sẻ
  • Điều Kiện Thành Lập Công Ty Kiểm Toán Như Thế Nào?

Điều Kiện Thành Lập Công Ty Kiểm Toán Như Thế Nào?

Việc thành lập công ty là điều không hề dễ dàng. Điều này sẽ càng khó khăn hơn khi thành lập một công ty kiểm toán. Vậy, điều kiện thành lập công ty kiểm toán như thế nào sẽ được chúng tôi làm rõ qua bài viết sau.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp của Công ty Kế Toán Sài Gòn luôn phục vụ quý khách hàng với phương châm nhanh chóng - chính xác -  giá cả hợp lý.

Các chủ đầu tư cần biết là công ty kiểm toán sẽ được thành lập bằng 100% nguồn vồn trong nước, không có sự đầu tư từ bên ngoài như các hình thức công ty khác. Công ty kiểm toán sẽ có 03 hình thức thành lập và hoạt động bao gồm :

- Công ty hợp doanh

- Doanh nghiệp tư nhân

- Công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên

điều kiện thành lập doanh nghiệp

Điều kiện thành lập công ty kiểm toán khác hơn so với các công ty khác ở chỗ nếu điều kiện thành lập công ty khác chỉ là vốn và các thủ tục giấy tờ thì điều kiện thành lập công ty kiểm toán còn có cả yếu tố về mặt nhân sự thành lập công ty.

Việc thành lập công ty kiểm toán chỉ được nhà nước thông qua khi có ít nhất 03 người sáng lập công ty có Chứng chỉ kiểm toán. Trong 03 người đó, phải có người đại diện cho công ty như Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.  Đối với người đại diện công ty thì yêu cầu cần có là ít nhất 03 năm làm việc về kiểm toán và không được đồng thời quản lý 02 doanh nghiệp khác nhau.

Sau khi nhận được giấy phép kinh  doanh thì trong vòng 30 ngày bên công ty kiểm toán phải liên hệ với Bộ Tài Chính để thông báo về việc thành lập công ty và kèm theo đó là danh sách các thành viên làm việc tại công ty.

Điều kiện thành lập công ty kiểm toán còn phải đảm bảo trong thời gian hoạt động, công ty kiểm toán phải duy trì liên tục tối thiểu 03 nhân viên kiểm toán ký hợp đồng và làm việc chính thức. Nếu trong vòng 06 tháng, công ty kiểm toán không đảm bảo được điều kiện trên thì phải ngừng hoạt động.

Các thành viên trong công ty phải có chứng chỉ kiểm toán viên. Nếu công ty kiểm toán đăng ký kinh doanh các dịch vụ kem theo như kế toán hay định giá tài sản thì các thành viên phải có chứng chỉ kèm theo phù hợp với các dịch vụ đó.

Có thể thấy, việc thành lập một công ty kiểm toán không hề giống với việc thành lập các công ty khác. Chính vì vậy, điều kiện thành lập công ty kiểm toán cũng không hề đơn giản như các công ty khác. Các chủ đầu tư trước khi quyết định thành lập công ty kiểm toán cần tìm hiểu rõ những quy định, yêu cầu cần có để thành lập một công ty kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật.