Doanh Thương online

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Điều kiện thành lập doanh nghiệp kiểm toán độc lập

Điều kiện thành lập doanh nghiệp kiểm toán độc lập

Trong bài viết “Điều kiện thành lập doanh nghiệp kiểm toán độc lập” này, chúng tôi sẽ nói rõ về các điều kiện để các cá nhân, tổ chức nắm đầy đủ thông tin và có những bước đầu thuận lợi khi thành lập doanh nghiệp.

Những ngày qua chúng ta vẫn hay nghe tin ông này biển thủ công quỹ, bà kia khai khống sổ sách để kiếm lợi riêng cho mình,… Trước tình hình đó, nhà nước chúng ta không ngừng khuyến khích thành lập doanh nghiệp kiểm toán độc lập. Doanh nghiệp kiểm toán độc lập có chức năng kiểm tra, kiếm soát các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt trong vấn đề tài chính.

Điều kiện thành lập doanh nghiệp kiểm toán độc lậpđược quy định chặt chẽ trong Luật Kiểm toán độc lập. Cụ thể, như sau:

-  Bắt buộc các công ty kiểm toán phải có tối thiểu 05 kiểm toán viên hành nghề. Trước đây, theo quy định cũ thì chỉ cần 03 kiểm toán viên là đủ điều kiện để thành lập doanh nghiệp. Nhưng sau một thời gian, xét thấy số lượng 03 kiểm toán viên hành nghề là quá ít nên luật đã sửa đổi, bổ sung thành số lượng 05.

-  Luật đã quy định rõ 02 chức danh: “kiểm toán viên” và “kiểm toán viên hành nghề”.

Luật này đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012. Tuy vậy, nhiều người vẫn không nắm rõ điều kiện thành lập doanh nghiệp kiểm toán độc lập và gặp không ít trục trặc.Bạn có thể liện hệ dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi để được hỗ trợ.