Doanh Thương online

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Công nghiệp
  • Đơn vị tiến hành kiểm định máy nén khí

Đơn vị tiến hành kiểm định máy nén khí

Những cơ sơ sản xuất sẽ là người tìm kiếm và quyết định đợn vị sẽ tiến hành quá trình kiểm định máy nén khí cho cơ sở mình. Đương nhiên, những đơn vị kiểm định được chọn đó phải đảm bảo những yêu câu nhất định để đủ điều kiện thực hiện quá trình kiểm định.

Ai được quyền kiểm định máy nén khí?

Những điều kiện mà một công ty kiểm định phải có đó là một đội ngũ chuyên nghiệp, có bằng chứng nhận, chứng chỉ cho kiểm định viên. Cũng như những vị ban giám khảo của một cuộc thi nào đó, họ cần phải có chuyên môn giỏi, có bằng cấp được công chúng công nhận thì mới có quyền ngồi ghế ban giám khảo. Những người làm nhiệm vụ kiểm định máy nén khí cũng vậy, họ cần phải có được sự công nhận thì mới có quyền kiểm định máy móc, đặc biệt là các loại thiết bị có nguy cơ gây nguy hiểm cao như máy nén khí.  Người kiểm định viên không chỉ là người chịu trách nhiệm về kết quả kiểm định máy nén khí mà còn là người nắm giữ sự an toàn của những người công nhân trong công xưởng ấy.

kiểm định máy nén khí

Công ty kiểm định còn phải chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị cần thiết, tiên tiến, hiện đại, đáp ứng được yêu cầu của việc kiểm định. Trong quá trình kiểm định máy nén khí, có công cụ, thiết bị hỗ trợ có vai trò rất quan trọng. Những thiết bị hỗ trợ đó giúp cho việc kiểm định diễn ra nhanh hơn và chính xác hơn, độ tin tưởng cũng cao hơn. Những thiết bị hỗ trợ cũng phải là những thiết bị được công nhận, đảm bảo độ chính xác cao thì mới có thể được sử dụng để kiểm định máy nén khí.

Việc kiểm định của đội ngũ kiểm định do công ty phái đi phải được thực hiện một cách chính xác và công bằng, không nhận hối lộ từ phía công ty, doanh nghiệp chủ máy, kiểm tra máy móc, thiết bị một cách khách quan nhất. Đó là nghĩa vụ của người kiểm định viên, cũng là trách nhiệm của công ty kiểm định. Những đơn vị kiểm định có vai trò rất lớn trong việc kiểm định và đưa ra kết quả kiểm định máy nén khí. Vì vậy mà sự nghiêm túc và chấp hành các quy định trong kiểm định là điều rất cần thiết. Hơn nữa, Đội ngũ kiểm định tốt hay không là yếu tốt quyết định đến uy tín, sự tin tưởng của những cơ sở sản xuất đối với đơn vị kiểm định, vì thế, những chuyên viên kiểm định phải thực hiện việc kiểm định nghiêm chỉnh, xứng đáng với danh xưng “chuyên gia kiểm định”.

Chi phí kiểm định máy nén khí

Chi phí kiểm định máy nén khi sẽ được các đơn vị kiểm định đưa ra dựa trên sự phục vụ cũng như cống hiến của họ cho các cơ sở sản xuất. Ví dụ, khi đơn vị kiểm định chỉ thực hiện quá trình kiểm định mà không có dịch vụ gì thêm thì sẽ ở mức giá nhất định. Còn khi sau quá trình kiểm định, máy nén khí xảy ra vấn đề hay hư hỏng nào đó, cần phải đưa ra biện pháp khắc phục, đơn vị kiểm định có thể sẽ chịu trách nhiệm giải quyết khuyết điểm máy, và chi phí đó cũng được tính vào tổng chi phí kiểm định máy nén khí.