Trang chủ »

Hoãn trình luật Đầu tư công tại kỳ họp Quốc hội

Hoãn trình luật Đầu tư công tại kỳ họp Quốc hội
(Ngày đăng: 09-08-2014 01:30:34)
Do không chuẩn bị đúng quy trình và thời hạn, dự luật rất được mong chờ là Đầu tư công, mua sắm công chưa thể được trình QH tại kỳ họp cuối tháng này.

Dự án luật này vốn dĩ có trong chương trìnhcho ý kiến tại kỳ họp cuối năm nay, nhưng sau nhiều lần tách - nhập, đến nay, cơ quan soạn thảo vẫn chưa kịp trình Thường vụ QH xem xét, thẩm tra, trong khi chỉ còn hơn 10 ngày nữa là khai mạc kỳ họp.

Thực tế, dự luật này đã có một hành trình "gian truân":ban đầu Chính phủ đề xuất xây dựng hai dự luật độc lập là luật Đầu tư công và luật Mua sắm công, nhưng QH quyết định ghép thành một.

Đầu tư công chỉ là các hoạt động đầu tư hoặc hỗ trợ đầu tư sử dụng vốn ngân sách, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, không nhằm mục đích kinh doanh, không có khả năng thu hồi vốn trực tiếp. Mua sắm công có phạm vi rộng hơn, bao gồm toàn bộ hoạt động mua sắm có sử dụng vốn nhà nước không phân biệt mục đích lợi nhuận và không lợi nhuận và điều chỉnh cả hoạt động mua sắm thường xuyên của các cơ quan, tổ chức nhà nước. Đây là hai điểm quan trọng Chính phủ đưa ra để cho thấy "khó có thể lồng nội dung hai luật vào nhau".

Do đó, Chính phủ lại đề nghị tách riêng thành luật Đầu tư công và luật Đấu thầu (sửa đổi) có bao hàm nội dung mua sắm công. Bộ trưởng Kế hoạch - Đầu tư Bùi Quang Vinh đồng thời đề nghị được trình ngay dự thảo luật Đấu thầu sửa đổi tại kỳ họp tới vì đã chuẩn bị cẩn thận, nghiêm túc và đây cũng đang là vấn đề nhạy cảm, được dư luận quan tâm.

Tuy nhiên, UB Pháp luật QH cho biết cả dự án luật Đầu tư công, mua sắm công hay hai dự án luật nếu tách ra, đều chưa được trình Thường vụ QH cho ý kiến và thẩm tra. Việc chậm trễ này được Bộ trưởng Vinh giải thích là do "cứ nhập lại tách".

Đa số ý kiến trong Thường vụ QH ủng hộ tách, nhưng đều nhấn mạnh yêu cầu "đúng quy trình, thời gian, chất lượng", vấn đề càng nhạy cảm thì càng phải cẩn thận, không vì chạy đua với thời gian mà không đảm bảo chất lượng. Chủ nhiệm UB Kinh tế Nguyễn Văn Giàu còn e rằng từ nay đến khi khai mạc kỳ họp, cơ quan ông có "làm ngày làm đêm" cũng không thẩm tra kịp.

Trước sự "tha thiết" của cơ quan soạn thảo, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu có ý "nếu đẩy việc điều chỉnh chương trình làm luật, tức là xem xét việc tách thành hai luật, lên đầu kỳ họp thì trong thời gian họp, UB Kinh tế có thể thẩm tra kịp để đưa dự luật Đấu thầu sửa đổi ra để QH cho ý kiến vào những ngày cuối".

"Ở đây chỉ vướng về quy trình, nhưng đây là vấn đề thực tế đang vướng mắc, ĐB chắc sẽ thông cảm", ông Lưu nói. Phó Chủ tịch QH lo ngại các luật quan trọng này sẽ còn bị lùi nữa nếu không được xem xét sớm.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, do cơ quan soạn thảo chưa hề trình Thường vụ và chưa có dự án luật nào được thẩm tra, không những chưa thể trình cho ý kiến ngay kỳ họp tới mà việc có tách hay không tách cũng chưa đủ căn cứ để QH quyết.

"Nếu Chính phủ làm cẩn thận, chuẩn bị kỹ lưỡng, đủ điều kiện thì có thể trình bổ sung chương trình và xem xét cho ý kiến lần đầu vào kỳ họp háng 5 năm sau, không lo ảnh hưởng đến tiến độ", ông Hùng nói.

Kết luận, Thường vụ sẽ đề nghị QH rút dự án luật Đầu tư công, mua sắm công khỏi chương trình xây dựng luật và pháp lệnh năm 2012. Các yêu cầu khác của Chính phủ về việc tách thành hai luật, thời gian trình mỗi luật... sẽ được xem xét sau.