Doanh Thương online

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Hướng dẫn cấp lại giấy phép kinh doanh

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, không ai muốn phải đi làm lại thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh. Tuy nhiên có một số trường hợp bất khả kháng buộc bạn phải thực hiện điều này.

Trong cuộc sống hiện  đại ngày nay, ai cũng mong muốn thực hiện các thủ tục theo quy định một cách nhanh chóng và thuận lợi nhất. Đó là lý do mà dịch vụ thành lập doanh nghiệp trở thành điểm đến đáng tin cậy của mọi người như vậy.

Hướng dẫn cấp lại giấy phép kinh doanh

Khi bạn làm thủ tục xin cấp lại giấy phép kinh doanh thì bạn cần lưu ý đến mỗi trường hợp khác nhau thì việc thực hiện thủ tục cũng sẽ có sự khác biệt.

Đối với trường hợp mất giấy phép kinh doanh

Giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp cũng là một tài sản được  nhà nước công nhận và bảo vệ. Vì thế, khi mất giấy phép kinh doanh thì công việc đầu tiên bạn cần làm chính là thông báo đến cơ quan công an nơi bị mất để được hỗ trợ.Đồng thời thì bạn cũng phải tiến hành thông báo việc mất giấy phép đến Phòng đăng ký kinh doanh cũng như thông báo lên cơ quan truyền thông trong 3 lần liên tiếp.

Sau thời gian doanh nghiệp thông báo việc mất giấy  phép kinh doanh 30 ngày mà vẫn không tìm lại được thì doanh nghiệp cần làm thủ tục để đề nghị Phòng đăng ký kinh doanh cấp lại giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp theo đúng quy định đã ban hành.

Đối với các trường hợp cấp lại giấy phép kinh doanh khác

Ngoài việc bị mất thì giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp có thể bị cháy, bị rách nát hay bị tiêu hủy. Vì thế, với các trường  hợp này thì doanh nghiệp cần liên hệ ngay đến Phòng đăng ký  kinh doanh để xin cấp lại giấy phép như quy định mà pháp luật ban hành.

Thông thường  thì trong 03 ngày làm việc, kể từ khi cơ quan chức năng này nhận được giấy đề nghị cấp lại giấy phép do doanh nghiệp gửi đến thì tiến hành cấp lại giấy phép cho doanh nghiệp nếu hồ sơ, giấy tờ đạt yêu cầu.

Nếu như trường hợp hồ sơ mà doanh nghiệp gửi đến không hợp lệ thì cơ quan chức năng này sẽ có thông báo để doanh nghiệp bổ sung, sửa đổi hồ sơ. Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày được thông báo thì doanh nghiệp phải hoàn tất xong thông tin trong hồ sơ để được cơ quan chức năng giải quyết việc cấp lại giấy phép theo yêu cầu.

Như vậy, để được cấp lại giấy phép kinh doanh không phải là điều đơn giản. Doanh nghiệp cần nắm rõ thông tin trên đây để biết được là mình thuộc trường hợp nào. Có như vậy thì mới đảm bảo hồ sơ, giấy tờ được hoàn thành đúng quy định được.