Doanh Thương online

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Không đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên sẽ bị phạt gì

Không đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên sẽ bị phạt gì

Theo quy định của nghị định số 88/2015/NĐ-CP được Chính phủ ban hành vào ngày 07/10/2015 và được áp dụng vào ngày 25/11/2015 về việc quy định mức phạt về vấn đề nộp bảo hiểm xã hội.

Công ty không đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên có bị phạt hay không và  nhiều vấn để liên quan đến việc tham gia bảo hiểm xã hội của mọi người được dịch vụ bảo hiểm xã hội hỗ trợ một cách rất đầy đủ, chính xác. Mọi thông tin cụ thể chúng ta có thể theo dõi bài viết sau nhé.

Không đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên

Các doanh nghiệp cũng như người lao động phải chú ý theo đúng luật của nhà nước, theo bộ luật bảo hiểm xã hội. Trong một số trường hợp nhất định không chỉ người sử dụng, thuê mướn lao động bị phạt mà người lao động biết mà vẫn làm theo cũng bị phạt theo luật định.

+ Đối với người lao động kí kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động không tham gia bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm xã hội bắt buộc không đúng mức quy định sẽ bị phạt từ 500.000 VNĐ đến 1 triệu đồng.
+ Phạt từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc với những doanh nghiệp, xí nghiệp đóng bảo hiểm không đúng mức quy định hoặc không đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên, đóng không đủ số nhân viên, đóng chậm. (tiền phạt tối đa không quá 75 triệu đồng)
+ Phạt tiền từ 18% đến 20% tổng số tiền mà doanh nghiệp phải đóng cho bảo hiểm (số tiền phạt không vượt quá 75 triệu đồng) với người thuê mướn lao động không đóng bảo hiểm xã hội, có hành vi trốn đóng bảo hiểm hoặc đóng cho toàn bộ nhân viên, nhân công có tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Sau khi nộp phạt thì doanh nghiệp còn phải đóng bù số tiền chưa đóng hoặc đóng chậm. Ngoài ra doanh nghiệp còn bị tính lãi khi đóng chậm hoặc không đóng theo cách tính theo mức lãi suất đầu tư cùa quỹ bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Cách tính lãi suất khi doanh nghiệp đóng chậm, không đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên được chia làm 3 khoảng như sau:

+ Trường hợp 1: đóng chẫm bảo hiểm y tế từ quá 30 ngày thì tiền lãi là bằng 2 lần mức lãi suất thị trường kì hạn 9 tháng của ngân hàng nhà nước công bố tại cổng thông tin điện tử ngân hàng trong năm trước.
+ Trường hợp 2: cho trường hợp doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm, đóng chậm hoặc có trích tiền bảo hiểm của người lao động nhưng không đóng từ trên 30 ngày thì tiền lãi bằng 2 lần lãi suất quỹ đầu tư bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội bình quân năm trước, tính trên thời gian không đóng bảo hiểm.

Trong thời hạn 15 ngày đầu tháng 01 hàng năm thì bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ có văn bản thông báo mức lãi suất bình quân  hàng tháng.

Trên đây là các mức phạt cho doanh nghiệp không đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên. Các doanh nghiệp nên tránh mắc phải các lỗi này để tránh rắc rối với pháp luật và mức tiền phạt có khi còn cao hơn mức phải đóng đúng luật.