Trang chủ »

Thông tin kinh tế xã hội

Bị từ chối công nghệ độc bởi dự án không khả thi

Bị từ chối công nghệ độc bởi dự án không khả thi

Nhà đầu tư Trung Quốc đã rút khỏi liên doanh khai thác và chế biến vàng tại Hòn Mò O, xã Đức Bình Tây, H.Sông Hinh, Phú Yên vì không...