Doanh Thương online

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Kỷ lục xích lô cõng xô nhựa 10 lít

Hơn 100 xô nhựa loại 10 lít được cõng bởi một chiếc xích lô vô cùng nguy hiểm, gây mất trật tự an toàn đô thị và nguy hiểm cho những người đang lưu thông trên đường.

Trên khúc đường Bình Thới, thuộc quận 11 thành phố Hồ Chí Minh, tầm trưa ngày 25/04/2014 thì có một người đàn ông chở 100 xô nhựa 10 lít trên chiếc xích lô vô cùng cheo leo.

Tất cả những chiếc xô này chỉ được buộc bằng một sợi dây mỏng manh duy nhất. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như chỉ cần một trong những xô nhựa này tuột khỏi dây và bị rơi trực tiếp xuống đường mọi người đang lưu thông.

Ít nhiều thì điều đó có thể gây nguy hiểm cho những người đi đường, nhất là những người trực tiếp lưu thông bên cạnh xích lô ấy, thế nhưng lại không có lực lượng nào đến kiểm tra ngăn chặn.