• Chia sẻ
  • Nếu không tham gia bảo hiểm xã hội

Nếu không tham gia bảo hiểm xã hội

Có những trường hợp người lao động khi làm việc không được tham gia bảo hiểm xã hội. Vấn đề đặt ra là nếu không tham gia bảo hiểm xã hội thì người lao động sẽ mất đi những quyền lợi gì ? Đây là điều mà rất nhiều người lao động quan tâm.

Với người lao động và cả với doanh nghiệp thì dịch vụ bảo hiểm xã hội là nơi để họ có thể trao đổi và giải đáp các thông tin khi cần thiết. Điều này sẽ giúp cho người lao động có thể hoàn thành các thủ tục một cách hợp pháp nhất.

Nếu không tham gia bảo hiểm xã hội

Tham gia bảo hiểm xã hội là quyền lợi của người lao động khi làm việc tại các công ty, xí nghiệp hay cơ quan chức năng. Tuy nhiên, với nhiều trường hợp người sử dụng lao động không tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động đã làm người lao động mất đi nhiều quyền lợi cũng như cơ hội đảm bảo cuộc sống khi có sự cố về mặt sức khỏe.

Không có các chế độ hỗ trợ

Nếu không tham gia bảo hiểm xã hội thì trước hết là khi có các sự cố về mặt sức khỏe như : tai nạn. Đau ốm, thai sản... người lao động sẽ không được hưởng các chế độ hỗ trợ để có thể ổn định cuộc sống trong thời gian không thể đi làm vì vấn đề sức khỏe. Ngoài ra thì người lao động cũng không có chế độ BHYT khiến cho chi phí khám chữa bệnh rất cao.Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và tình hình kinh tế của người lao động.

Không được trợ cấp thất nghiệp

Ai cũng biết khi tham gia bảo hiểm xã hội thì người lao động sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp khi nghỉ việc và đang chờ tìm việc mới nếu đóng đủ 12 tháng bảo hiểm xã hội trong thời gian làm việc. Thế nhưng, nếu không tham gia bảo hiểm xã hội thì khi nghỉ việc và chờ việc mới thì người lao động sẽ không có bất kỳ khoản trợ cấp nào. Từ đó mà điều kiện kinh tế của gia đình sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Không được hưởng chế độ hưu trí

Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội cũng là cách để có thể có được một cuộc sống ổn định khi hết tuổi lao động nhờ vào việc hưởng chế độ hưu trí. Vì thế, nếu không tham gia bảo hiểm xã hội thì đồng nghĩ với đó là khi hết tuổi lao động, người lao động sẽ gặp khó khăn với việc duy trì một cuộc sống ổn định. Không có lương hưu, không có bất kỳ một chế độ hỗ trợ nào.Từ đó sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Đây là điều không ai mong muốn khi hết tuổi lao động cả.

Như vậy, việc không tham gia bảo hiểm xã hội sẽ khiến người lao động chịu thiệt thòi hơn rất nhiều khi không được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội mà đáng ra mình được hưởng.