• Doanh nghiệp
  • Người nước ngoài thành lập doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

Người nước ngoài thành lập doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

Hiện nay có nhiều người là người nước ngoài thành lập doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.

Tìm hiểu và nắm được các quy định cơ bản về vấn đề người nước ngoài thành lập doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam là điều cần thiết để có thể thành lập doanh nghiệp, giá rẻ và uy tín.

dich vu thanh lap doanh nghiep gia re

Người nước ngoài thành lập doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam được pháp luật Việt Nam quy định rõ ràng trong Luật Doanh nghiệp. Thủ tục để tổ chức, cá nhân người nước ngoài lần đầu tiên đầu tư thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam được thực hiện như sau: nếu doanh nghiệp dự định thành lập có sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài hơn 49% vốn điều lệ thì phải có dự án đầu tư và thực hiện đăng ký đầu tư gắn với thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Trong trường hợp này, doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hay còn được gọi là giấy chứng nhận đầu tư. Nếu doanh nghiệp dự định thành lập có sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không quá 49% vốn điều lệ thì việc thành lập doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các Nghị định liên quan khác. Đây cũng không phải là việc quá phức tạp nhưng nếu có trục trặc sẽ gặp rất nhiều vấn đề chính vì thế thành lập doanh nghiệp của chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn.