Doanh Thương online

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Những điều cần biết về doanh nghiệp tư nhân

Những điều cần biết về doanh nghiệp tư nhân

Trong số các loại hình doanh nghiệp thì doanh nghiệp tư nhân được đánh giá là loại hình đơn giản nhất. Tuy nhiên, để thành lập thì cũng cần phải nắm bắt một số điều lệ kiến thức về luật doanh nghiệp cùng có những quyền hạn và trách nhiệm cụ thể hơn.

 

Để thành lập doanh nghiệp tư nhân, trước tiên cần tìm hiểu một số thông tin cụ thể, đặc biệt theo điều của luật doanh nghiệp thì doanh nghiệp tư nhân được coi là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm hoàn toàn bằng tài sản của mình về mọi mặt hoạt động của chính doanh nghiệp và không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Hơn nữa, mỗi cá nhân chỉ có quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân mà thôi, tiếp đến, nếu nói về việc thành lập doanh nghiệp thì vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp là rất quan trọng đối với doanh nghiệp tư nhân khi số vốn chủ doanh nghiệp tự đăng ký và có nghĩa vụ đăng ký thuế với tổng số vốn đầu tư nêu rõ số vốn bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do các loại tài sản khác.

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ có quyền tăng hoặc giảm số vốn đầu tư của mình để hỗ trợ tốt nhất cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Một trong những đặc điểm ấn tượng của loại hình này chính là chủ doanh nghiệp sẽ có toàn quyền quyết định tất cả các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và đương nhiên là sẽ sử dụng được lợi nhuận sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính và thuế theo quy định của pháp luật. Sẽ là người có quyền trực tiếp thuê người quản lý, điều hành mọi hoạt động công ty hoặc chuyển nhượng doanh nghiệp cho cá nhân khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, với loại hình doanh nghiệp đơn giản và có cơ cấu tổ chức khá phù hợp với thực tiễn và có nhiều cơ hội để phát triển, cũng như không chịu nhiều sự ràng buộc từ những yếu tố tác động tiêu cực. Chính vì vậy, doanh nghiệp tư nhân chính là một trong những sự lựa chọn khá phù hợp đối với bạn trẻ ở nước ta hiện nay có thêm cơ hội lập nghiệp sớm hơn.