Trang chủ »

Những điều kiện cần có trong việc thành lập doanh nghiệp thẩm định giá

Những điều kiện cần có trong việc thành lập doanh nghiệp thẩm định giá
(Ngày đăng: 26-02-2019 14:00:24)
Trong nền kinh tế thị trường thẩm định giá đóng vai trò rất quan trọng trong hầu hết mọi lĩnh vực đáp ứng nhiều nhu cầu kinh tế khác nhau như thế chấp, mua bán, tính thuế, bảo hiểm...., để có thể thành lập được 1 doanh nghiệp thẩm định giá cần những điều kiện gì.

Việc  thẩm định giá của từng mục đích cũng như các tài sản nếu thẩm định cũng 1 thời gian thì kết quả cho tài sản thẩm định đó sẽ không giống nhau, do vậy kết quả thậm định giá được sử dụng để ra quyết định trong những tình huống khác nhau. Hầu hết các ngành nào cũng cần thẩm định giá cho nên các doanh nghiệp thẩm định giá hiện nay mọc ra khá nhiều. Do vậy để có thể thành lập 1 doanh nghiệp thẩm định giá chúng ta cũng cần tuân thủ những điều kiện sau:

Muốn trở thành 1 doanh nghiệp thẩm định giá trước tiên ngành kinh doanh đó không nắm trong 1 trong số ngành đang bị cầm của pháp luật, và phải xác định đưuọc loại hình doanh nghiệp là gì ( công ty cổ phẩn, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn 1 hoặc 2 thành viên…). Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp thẩm định giá phải đăng kí hành nghề tại doanh nghiệp, và mỗi thẩm định viên về giá chỉ được làm chủ 1 doanh nghiệp tư nhân mà thôi, với doanh nghiệp hợp danh nếu muốn thành lập doanh nghiệp thẩm định giá phải có 2 thành viên hợp danh của công ty.

Có đăng kí cung cấp các dịch vụ tư vấn thẩm định giá và phải được bộ tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện để kinh doanh dịch vụ thầm định giá theo đúng quy định pháp luật thì mới được. Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp cần phải duy trì và đảm bảo các điều kiện được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thẩm định giá, không tự ý tẩy xoá những nội dung đã ghi trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thẩm định giá, chịu sự kiểm tra chấp hành quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nếu muốn thành lập doanh nghiệp thẩm định giá nhanh hơn chúng ta có thể thông qua các dịch vụ thành lập doanh nghiệp để sử dụng, với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề có thể giúp cho những cá nhân muốn thành lập doanh nghiệp này hoàn tất những thủ tục 1 các nhanh nhất.