Doanh Thương online

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Những loại nồi hơi nào không cần phải kiểm định?

Những loại nồi hơi nào không cần phải kiểm định?

Biết được thông tin có một vài loại nồi hơi vẫn được dùng nhưng không cần phải kiểm định an toàn, nhưng cụ thể thì đó là những loại nào? Bạn có thể cùng chúng tôi tìm hiểu đầy đủ thêm trong nội dung dưới đây.

 

Có rất nhiều loại nồi hơi được sản xuất để phục vụ nhu cầu và phù hợp từng quá tình sản xuất. Khi nồi hơi gặp sự cố thì ảnh hưởng rất lớn vì vậy cần phải kiểm định nồi hơi. Nhưng không phải loại nồi hơi nào cũng cần phải kiểm định. Cùng tìm hiểu những loại nồi hơi không cần kiểm định nhé.

Lượng hơi trong mỗi quá trình sản xuất được tỏa ra nhiều hay ít nó phụ thuộc vào áp suất. Chính vì thế mà nếu áp suất lớn hơn 0.7 bar và thể tích chứa hơi và nước không vượt qua 25 lít và áp suất nhở hơn 200 thì không cần phải thực hiện kiểm định nồi hơi.

Mỗi nồi hơi có những cách đốt khác nhau để lấy hơi ví dụ như đốt bằng than, bằng củi, bằng năng lượng hạt nhân, năng lượng mặt trời, nồi hơi được đốt nằng năng lượng điện. Những những cách đốt mà không cần phải kiểm định nồi hơi là đốt bằng năng lượng hạt nhân, năng lượng mặt trời, năng lượng điện. Vậy lý do là tại sao, bởi vì những loại năng lượng đó được thực hiện và hoạt động một cách tự động không như đốt bằng than thì hằng ngày hay sau một quá trình chúng ta kiểm kiểm tra xem nguyên liệu đốt còn hay hết nếu không kiểm tra thường xuyên thì quá trình sản xuất sẽ gặp sự cố dẫn đến những giai đoạn khác trong quá trình sản xuất.

Cũng như có nhiều cách đốt khác nhau thì lượng hơi bỗ lên cũng được dẫn từ nhiều vị trí về nồi hơi. Ví dụ dẫn nồi hơi trực tiếp từ khâu đốt hơi cũng hoặc dẫn hơi từ vị trí hay quy trình khác đến. Chính vì thế mà hơi được dẫn từ vị trí khác đến không cần phải kiểm định an toàn nồi hơi vì những luông hơi từ nới khác đến không liên quan gì đến quá trình đốt hơi. Hoặc là những phương tiện di chuyển chúng ta thường thấy hơi hay gọi là khói bốc ra khi xe chuyển động thì những nồi hơi được lắp đặt trên các phương tiện đó như tàu hỏa, các phương tiện vận tải cũng không cần phải kiểm định nồi hơi.

Để an toàn thì chúng ta lúc nào cũng cần phải kiểm định chắc chắn và đảm bảo nhất có thể.  Những với những phương tiện không cần kiểm định bời vì chúng không gây ảnh hưởng cho chúng ta thì không cần kiểm định vì chúng đã được kiểm định là an toàn tuyệt đối.