Doanh Thương online

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Quá trình kiểm định nồi hơi của công ty kiểm định

Quá trình kiểm định nồi hơi của công ty kiểm định

Công tác kiểm tra và đánh giá nồi hơi của các công ty kiểm định sẽ được thực hiện theo một quy trình tương ứng, điều đó sẽ đảm bảo đưa ra kết quả chuẩn xác và nhanh chóng, qua đó nhận biết thiết bị có thể sử dụng tiếp hay cần loại bỏ.

 

Như đã biết thì nồi hơi là một thiết bị hỗ trợ việc sản xuấ trong công nghiệp tuy nhiên nồi hơi rất dễ gây ra nguy hiểm cháy nổ gây ra những hậu quá đáng tiếc vì vậy cá công ty kiểm định đã ra đời nhằm kiểm tra, sửa chữa và khắc phục sự cố đó.

Việc kiểm định nồi hơi được các doanh nghiệp xưởng sản xuất thực hiện kiểm định theo định kỳ để đảm bảo sự an toàn cho người sử dụng thiết bị này và việc kiểm định các máy móc thiết bị như nồi hơi thì thường được giao cho công ty kiểm định phụ trách. Các công ty kiểm định đảm nhiệm việc kiểm định, tìm và sửa chữa tất cả các lỗi, những sai sót gây ra trong quá trình sử dụng của những thiết bị máy móc công nghiệp này.

Quy trình kiểm định nồi hơi trong công nghiệp được các công ty kiểm định làm theo các bước sau đây. Đầu tiên trong quá trình kiểm định của các công ty kiểm định đó là kiểm tra các giấy tờ của thiết bị máy mọc này để xem nguồn gốc xuất xứ có rõ ràng hay không, có đạt yêu cầu, tiêu chuẩn đã đề ra của bộ lao dộng thương binh và xã hội hay không… tiếp theo là bắt tay vào quá trình kiểm định nồi hơi, đây là quá trình quan trong nhất cần phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng vì vạy các công ty kiểm định cũng hết sức cẩn thận trong việc này vì nó có thể gây ra nguy hiểm cho những người tham gia vào quá trình sử dụng thiết bị hay các cán bộ tham gia kiểm định nếu xảy ra sai sót… cuối cùng của qáu trình kiểm định đó là đánh giá, lập báo cáo kiểm định thiết bị của xưởng sản xuất hay doanh nghiệp sử dngj thiết bị này.

Từ những quá trình kiểm định trên cho người tiêu dùng hiểu rõ hơn về quá trình kiểm định của các công ty kiểm định, cho người đọc có thêm nhiều thông tin cần biết về các công ty kiểm định để có thể đưa ra những lựa chọn đúng đắn nhất khi sử dụng dịch vụ kiểm định này.