• Chia sẻ
  • Quyền lợi từ bảo hiểm xã hội cho người lao động

Quyền lợi từ bảo hiểm xã hội cho người lao động

Quyền lợi từ bảo hiểm xã hội cho người lao động là những lợi ích mà họ nhận được, cùng những chế độ khi tham gia đóng bảo hiểm xã hội cho mình.

I. Người lao động được nhận những quyền lợi gì khi đóng bảo hiểm xã hội.

Quyền lợi từ bảo hiểm xã hội trước hết được làm rõ ở chế độ mà họ nhận được. Có 2 chế độ mà người lao động nhận được đó là : hưu trí và tử tuất. Theo điều 15 của luật bảo hiểm xã hội thì những lợi ích mà họ được nhận bao gồm :

- Được cấp sổ bảo hiểm xã hội tại nơi đăng ký

- Nhận sổ bảo hiểm xã hội khi không ở số tuổi lao động nữa hay nghỉ việc giữa chừng.

- Nhận lương hưu trí và trợ cấp bảo hiểm xã hội chính xác và đầy đủ nhất.

- Hưởng bảo hiểm y tế nếu người lao động nằm trong những trường hợp dưới đây :

+ Đang được hưởng lương hưu

+ Nghỉ việc sẽ được hưởng trợ cấp tai nạn lao động theo hàng tháng.

+ Đang được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

- Có thể ủy quyền cho người thân nhận hoặc hưởng chế độ hưu trí, tử tuất.

- Người lao động có thể yêu cầu tổ chức bảo hiểm xã hội cung cấp những thông tin về việc đóng bảo hiểm hay mức phí phải  đóng…

- Khiếu nại hoặc  tố cáo về tổ chức bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm.

-  Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Trên đây là những quyền lợi từ bảo hiểm xã hội mà mỗi người có thể nhận được khi tham gia đóng loại hình này. Vì vậy, mỗi người cần ghi nhớ kỹ để tránh những trường hợp bị doanh nghiệp lừa gạt quyền được hưởng.

II. Những lưu ý về quyền lợi từ bảo hiểm xã hội.

Khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì bạn sẽ chỉ được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất thôi. Còn nếu bảo hiểm xã hội bắt buộc thì bạn sẽ được nhận cả chế độ thai sản. Đây là một trong những lưu ý đầu tiên khi đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Cụ thể  như sau :

Theo điều 71 quy định mức lương hưu hàng tháng như sau :

Mức lương hưu hằng tháng sẽ được tính bằng 45% tổng mức bình quân thu nhập hàng tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Theo điều 72 có quy định khi trợ cấp lương hưu 1 lần như sau :

Người lao động đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội trên ba mươi năm đối với người nam, trên hai mươi lăm năm đối với người nữ, khi nghỉ hưu, thì ngoài lương được nhận hàng tháng thì sẽ được nhận thêm trợ cấp 1 lần nữa.

Quyền lợi từ bảo hiểm xã hội là khá lớn với những người lao động. Vì vậy khi thực hiện công tác tại bất cứ đơn vị nào đã được ký hợp đồng chính thức bạn nên yêu cầu công ty thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho mình.

Để giải quyết các vấn đề lương hưu, tử tuất, thai sản các cá nhân thường không có nhiều thông tin để thực hiện cho đúng thủ tục vì vậy dịch vụ bảo hiểm xã hội của Kế toán Sài Gòn ra đời để phục vụ quý khách hàng.