• Chia sẻ
  • Thành lập doanh nghiệp bảo vệ cần những gì?

Thành lập doanh nghiệp bảo vệ cần những gì?

Dịch vụ bảo vệ hiện đang là một ngành dịch vụ phát triển và có thể nói là “hái ra tiền”. Số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ mọc lên như nấm sau mưa để đáp ứng nhu cầu của mọi người. Để thành lập doanh nghiệp bảo vệ đơn vị cần đáp ứng những tiêu chí sau.

Nghị định của Chính phủ số 52/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 có những quy định về việc thành lập doanh nghiệp bảo vệ, cụ thể:

- Đối với những cá nhân, tổ chức trong nước: muốn mở một công ty hoặc động trong lĩnh vực dịch vụ bảo vệ nguồn vốn điều lệ phải đạt 2 tỷ đồng, và số vốn này cần phải được duy trì trong suốt quá trình hoạt động chứ không phải chỉ lúc đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, để chứng minh số vốn này thì trong hồ sơ thành lập doanh nghiệp giá rẻ cần thể hiện rõ và có biên bản góp vốn của các thành viên.

Nếu vốn dùng để thành lập công ty là tiền mặt thì bắt buộc phải có tiền ký quỹ của các thành viên và có chữ ký, đóng dấu của ngân hàng nơi mở tài khoản xác nhận. Trường hợp vốn được góp bằng tài sản thì nó phải được định giá và có chứng thư còn hiệu lực để đưa vào hồ sơ góp vốn. Thiếu yếu tố này sẽ không được cơ quan chức năng duyệt cấp phép kinh doanh.

- Đối với doanh nghiệp trong nước liên doanh với doanh nghiệp nước ngoài: khi hai đơn vị này liên kết với nhau để thành lập doanh nghiệp bảo vệ thì có một bắt buộc là doanh nghiệp nước ngoài phải là đơn vị kinh doanh dịch vụ bảo vệ. Đồng thời, họ phải có giá trị tài sản từ 500.000 USD trở nên, có giấy chứng nhận doanh nghiệp và không vi phạm pháp luật.

- Người đại diện pháp luật cần phải: đảm bảo đầy đủ các hành vi và năng lực dân sự, lý lịch rõ ràng, không vi phạm pháp luật và không nằm trong diện những người bị cấm thành lập công ty. Hơn nữa, người đó phải có trình độ học vấn đạt từ cao đẳng trở nên và phải thuộc các ngành như kinh tế, luật thì mới đảm bảo đủ năng lực hoạt động trong ngành dịch vụ bảo vệ.