Doanh Thương online

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH

Ngày nay, nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, hội nhập hóa với nền kinh tế thế giới nên thành lập công ty, doanh doanh nghiêp, công ty ngày càng được quan tâm nhiều hơn. Theo đó thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH cũng được quan tâm không kém

Hiện nay trong dịch vụ thành lập doanh nghiệp có nhiều hình thức thành lập doanh nghiệp như công ty Cổ phần, công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân, nhưng hiện nay hình thức được lựa chọn nhiều nhất là công ty TNHH.

Thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH

Công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình doanh nghiệp chỉ cần có 01 thành viên là có thể thành lập nhưng hạn chế tối đa không quá 50 thành viên cùng góp vốn thành lập và công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác trong phạm vi nghĩa vụ tài sản của công ty.

Tuy nhiên thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH cũng không quá khó bao gồm: Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp; Điều lệ doanh nghiệp;Danh sách thành viên công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 2 thành viên trở lên;Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn;Giấy CN ĐKKD/Giấy CN ĐKDN đối với thành viên là tổ chức (trừ trường hợp tổ chức là Bộ/UBND tỉnh, thành phố) và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức.Quyết định góp vốn của thành viên là tổ chức.Tài liệu khác trong các trường hợp đặc biệt;Giấy ủy quyền thực hiện, công ty.

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp, công ty phải thông báo công khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty và thông tin về ngành, nghề kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn. Một bước không thể thiếu để hoàn thành thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH là trong vòng 01 ngày kể từ ngày công ty có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty thì tiến hành đến đơn vị khắc dấu để khắc dấu pháp nhân và thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh cho công ty.

Sau khi nhận thông báo về mẫu con dấu, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận cho doanh nghiệp, thực hiện đăng tải thông báo của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
Nếu bạn chưa nắm rõ thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH thì bạn có thể tham khảo thông tin qua bài viết trên. Đây chính là những quy định mà pháp luật ban hành.