• Doanh nghiệp
  • Thủ tục thành lập công ty cổ phần mới qua mạng điện tử

Thủ tục thành lập công ty cổ phần mới qua mạng điện tử

Muốn đăng ký thành lập công ty cổ phần nhanh nhất và không phải chờ đợi lâu thì bạn có thể làm thủ tục thành lập công ty cổ phần mới qua mạng điện tử. Trình tự các bước như thế nào thì chúng tôi sẽ giúp bạn nắm rõ thông tin ngay trong bài viết sau nhé.

Thành lập doanh nghiệp luôn là vấn đề rất khó khăn mà không phải là ai cũng có thể thực hiện được. Vì lẽ đó mà nhiều người lựa chọn cách liên hệ đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp để được hỗ trợ thông tin chính xác nhất.

Thủ tục thành lập công ty cổ phần mới qua mạng điện tử

Chọn các thực hiện thủ tục thành lập công ty cổ phần mới qua mạng điện tử thì bạn cần phải lưu ý chuẩn bị và tiến hành đầy đủ thông tin theo các bước sau:

Chuẩn bị hồ sơ

Bạn chuẩn bị :

- Giấy đề nghĩ đăng ký thành lập công ty cổ phần.

- Bản điều lệ công ty có chữ ký của các cổ đông và người đại diện theo pháp luật trong công ty.

- Danh sách cổ đông trong công ty.

- Giấy tờ cá nhân của cổ đông là cá nhân như: CMND, hộ chiếu… và Giấy chứng nhận thành lập nếu cổ đông là tổ chức.

Tiến trình thực hiện đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng điện tử

Bước 1: Bạn tiến hành truy cập vào trang dangkyquamang.dkkd.gov.vn để đăng ký tài khỏa và gửi yêu cầu đăng ký này. Sau 1 ngày làm việc thì Sở kế hoạch và đầu tư sẽ gửi thông báo đến bạn với nội dung cho phép bạn sử dụng tài khoản đã đăng ký để nộp hồ sơ.

Bước 2: Tiến hành đăng nhập tài khoản đã đăng ký vào trang web để thực hiện các bước nộp hồ sơ làm thủ tục thành lập công ty cổ phần mới qua mạng điện tử.  Bạn nhập các thông tin vào các mục mà hệ thống yê cầu. Đồng thời tải bản scan 01 bộ hồ sơ với thành phần đầy đủ để nêu các mục tương ứng.

Bước 3: sau khi bạn hoàn tất việc đăng ký qua mạng thì trong vòng 3-4 ngày, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ trả lời về tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu nhận được thông báo của cơ quan chức năng về việc hồ sơ hợp lệ thì bạn mang theo thông báo cùng hồ sơ Scan đã nộp qua mạng đến Sở kế hoạch và đầu tư để lấy đăng ký kinh doanh.

Bước 4: tính từ ngày phòng đăng ký kinh doanh xác nhận hồ sơ hợp lệ cho đến 30 ngày sau thì bạn cần chuẩn bị hồ sơ để tiến hành việc công bố thông tin tại cơ quan chức năng này.

Bước 5: Doanh nghiệp tiến hành khắc dấu và thông báo mẫu dấu theo quy định của pháp luật đối với việc làm thủ tục thành lập công ty cổ phần mới qua mạng điện tử.

Nhược điểm của việc đăng ký thành lập công ty qua mạng

- Chưa thuận lợi vì saou khi nộp hồ sơ qua mạng thì doanh nghiệp vẫn phải đến Sở kế hoạch và đầu tư để nộp bản hồ sơ scan đó .

- Thời gian chờ đợi còn lâu và khiến doanh nghiệp mất không ít công sức.

- Hệ thống mạng thường bị lỗi do lượng đăng ký quá đông.

Nếu đã chọn làm thủ tục thành lập công ty cổ phần mới qua mạng điện tử thì bạn nên thực hiện đầy đủ các bước nêu trên để có thể đảm bảo là công ty cổ phần của bạn được thành lập hợp pháp nhất.