Trang chủ »

Thủ tục thành lập doanh nghiệp dự án như thế nào ?

Thủ tục thành lập doanh nghiệp dự án như thế nào ?
(Ngày đăng: 08-03-2019 11:41:51)
Thủ tục thành lập doanh nghiệp dự án được quy định như thế nào ? Cần làm những gì ? Doanh nghiệp phải đáp ứng những điều kiện nào mới được thành lập doanh nghiệp dự án?

Hiện nay, dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ đã hỗ trợ doanh nghiệp trong việc hoàn tất giấy tờ, hồ sơ một cách trọn gói và rất nhanh chóng. Hơn thế nữa thì với một giá thành rất ưu đãi thì đây là cơ hội để mọi người có thể thành lập doanh nghiệp một cách hợp pháp và gọn nhẹ hơn bao giờ hết.

1.Qui định của pháp luật khi thành lập doanh nghiệp dự án.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp dự án


Việc thành lập doanh nghiệp dự án được quy định tại điều 39 nghị định 15/2015/NĐ-CP như sau:

-Việc cấp cũng như điều chỉnh và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư được áp dụng với các đối tượng sau:

+ Các dự án quan trọng mang tầm quốc gia.

+ Các dự án mà bộ, ngành hoặc các cơ quan ủy quyền thuộc bộ, ngành là các cơ quan nhà nước có thẩm quyền kí kết hợp đồng.

+ Các dự án được tiến hành tại 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.

-Các đối tượng còn lại thì chịu sự quản lý của UBND cấp tỉnh về việc cấp, điều chỉnh hoặc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tứ.

-Dự án nhóm C không cần giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

2. Thủ tục thành lập doanh nghiệp đầu tư.

Để hoàn tất thủ tục thành lập doanh nghiệp đầu tư cần hoàn thành một số công việc sau:

a)Giấy tờ cần thiết.

Những giấy tờ cần thiết để hoàn tất thủ tục thành lập doanh nghiệp đầu tư đã được quy định tại điều 39 nghị định 15/2015/NĐ-CP bao gồm:

-Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng kí đầu tư.

-Bản thỏa thuận đầu tư và cả dự thảo hợp đồng của dự án.

-Báo cáo nghiên cứu đánh gí tính khả thi và quyết định phê duyệt dự án.

-Hợp đồng liên doanh.

-Nếu có dự thảo điều lệ dự án cũng nộp kèm theo.

-Quyết định lựa chọn nhà đầu tư.

Nhà đầu tư cần có 5 bộ hồ sơ. Có 1 bộ gốc nộp cho cơ quan theo quy định tại điều 39 trong nghị định.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ có sau 25 ngày kể từ lúc cơ quan nhận được hồ sơ hợp lệ.

b) Nội dung giấy chứng nhận đăng kí đầu tư.

Nội dung của giấy chứng nhận để hoàn thành thủ tục thành lập doanh nghiệp đầu tư bao gồm:

-Tên và địa chỉ của nhà đầu tư.

-Tên của dự án sắp tiến hành.

-Mục tiêu, điều kiện, yêu cầu, quy mô dựa án nếu như cần.

-Địa điểm cũng như diện tích sẽ sử dụng để thực hiện dự án.

-Tổng vốn đầu tư và cơ cấu của nguồn vốn.

-Thời gian và tiến độ thực hiện dự án.

-Gía trị, tỷ lệ, tiến độn và điều kiện có thể giải ngân nguồn vốn cho dự án nếu có.

-Các ưu đãi đầu tư có thể được hưởng.

Đối với những dự án BT, ngoài nội dung nêu trên còn phải có những điều kiện thực hiện dự án khác được ghi trên giấy chứng nhận đăng kí đầu tư.

Dự án khác cũng cần thực hiện những thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật.