Doanh Thương online

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc

Thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc

Thành lập doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc là công việc mà bạn cần phải lưu ý đến rất nhiều vấn đề. Với nhiều người hiện nay, việc chuẩn bị thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc sẽ rất khó khăn nếu như bạn không nắm rõ các thông tin liên quan đến thủ tục này.

Thành lập doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc hay bất cứ loại hình doanh nghiệp nào cũng vậy, khi có khó khăn trong việc thành lập thì bạn có thể liên hệ đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp để có được sự hỗ trợ tốt nhất.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc

Với việc làm thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc  thì bạn cần lưu ý đến các vấn đề sau đây:

1. Điều kiện kinh doanh vàng bạc

- Thứ nhất là doanh nghiệp được thành lập theo đúng quy định của pháp luật ban hành.

- Thứ hai là doanh nghiệp phải đăng ký hoạt động kinh doanh vàng bạc.

- Thứ ba là doanh nghiệp phải có các địa điểm cơ sở vật chất cần thiết cho việc kinh doanh vàng bạc.

2. Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh vàng bạc

- Doanh nghiệp cần phải đảm bảo được thành lập và hoạt động theo quy định mà pháp luật ban hành.

- Doanh nghiệp nếu muốn hoạt động trong lĩnh vực vàng bạc thì phải có vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng trở lên.

- Doanh nghiệp phải có 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc và trong 2 năm đó doanh nghiệp phải đóng được ít nhất là 500 triệu tiền thuế kinh doanh và có xác nhận của cơ quan thuế.

- Nếu muốn làm thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc thì doanh nghiệp phải có mạng lưới các chi nhánh trong ít nhất là 3 tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Những khó khăn đối với việc thành lập doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc

Vì kinh doanh vàng bạc là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vì thế cho nên, để có thể đảm bảo là việc kinh doanh vàng bạc tốt nhất thì doanh nghiệp phải đáp ứng được các điều kiện mà pháp luật quy định. Đây chính là điều có thể gây nên khó khăn cho các doanh nghiệp khi muốn thành lập và hoạt động trong lĩnh vực này.

- Yêu cầu về nguồn vốn rất lớn khiến nhiều doanh nghiệp không khỏi khó khăn trong thời gian đầu kinh doanh.

- Yêu cầu về kinh nghiệm 2 năm hoạt động kinh doanh vàng cũng là điều khiến nhiều doanh nghiệp khó có thể đáp ứng.

- Nguồn hàng để kinh doanh trong ngành nghề này không phải là điều đơn giản. Đây là nguồn hàng đặc biệt và nó yêu cầu về độ mới, độ tinh xảo ngày càng cao. Như vậy thì mới có thể thu hút khách hàng được hiệu quả.

Như vậy, nếu muốn làm thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc thì bạn cần phải nắm rõ các vấn đề trên để có thể có được sự chuẩn bị chu đáo nhất.