• Chia sẻ
  • Thực trạng hướng dẫn đăng ký hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp

Thực trạng hướng dẫn đăng ký hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp

Điều khiến cho không ít doanh nghiệp băn khoăn đối với việc sử dụng hóa đơn điện tử chính là việc các doanh nghiệp chưa được hướng dẫn đăng ký hóa đơn điện tử một cách cụ thể và chi tiết để có thể tự tin tiến hành việc đăng ký sử dụng loại hình hóa đơn này.

Dù là việc sử dụng hóa đơn điện tử giá rẻ được xem là tiết kiệm chi phí thì doanh nghiệp cũng cần phải tìm hiểu các thông tin liên quan đến việc sử dụng hóa đơn để có thể đảm bảo tính hợp pháp, ngay cả việc đăng ký sử dụng hóa đơn như thế nào.

Thực trạng hướng dẫn đăng ký hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp

Các doanh nghiệp khi bắt đầu có thông tin áp dụng hóa đơn điện tử vào giao dịch, mua bán thì luôn muốn được cơ quan chức năng hướng dẫn đăng ký hóa đơn điện tử được đầy đủ và cụ thể để có thể yên tâm hơn khi thực hiện các thủ tục đăng ký sử dụng. Tuy nhiên, một thực trạng cho thấy là các công văn hay các quyết định mà doanh nghiệp nhận được từ cơ quan chức năng chỉ là những văn bản sáo rỗng với lời lẽ khó hiểu và ban hành theo tính chất cho có lệ. Chính vì thế mà nhiều doanh nghiệp ngay cả khi quy định áp dụng hóa đơn điện tử đã chính thức có hiệu lực thì vẫn còn loay hoay không biết phải chuẩn bị các thủ tục như thế nào để có thể đăng ký sử dụng được hợp lệ nhất.

Cách đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử như sau:

Đầu tiên, doanh nghiệp cần điền thông tin vào mẫu quyết định đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử mà thông tư 32 của Bộ Tài Chính đã ban hành. Sau đó, doanh nghiệp tiến hành truy cập vào hệ thống phần mềm xử lý hóa đơn điên tử của Tổng Cục thuế để đăng ký việc sử dụng hóa đơn. Ngoài ra thì doanh nghiệp cũng cần phải đăng ký cho Tổng Cục Thuế biết là việc sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp là dùng một hay nhiều chứng thư số trong các hoạt động giap dịch, mua bán của mình. Sau khi doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thì Tổng Cục Thuế sẽ xem xét trường hợp của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp đủ điều kiện để được sử dụng hóa đơn điện tử thì cơ quan này sẽ thông báo đến doanh nghiệp. Đồng thời, doanh nghiệp cũng được cấp một mã số và mật khẩu để tiến hành giao dịch. Trong trường hợp doanh nghiệp không được cơ quan Thuế chấp nhận thì cũng sẽ được cơ quan này thông báo cũng như nêu rõ lý do cho doanh nghiệp được biết.

Có thể thấy là việc doanh nghiệp được hướng dẫn đăng ký hóa đơn điện tử sẽ mang đến sự tiện lợi hơn rất nhiều. Doanh nghiệp sẽ biết được mình phải làm gì, chuẩn bị những gì để có thể đảm bảo việc sử dụng hóa đơn được chính xác và hợp lệ nhất.