Trang chủ »

Tình hình tai nạn lao động vẫn đang ngày một tăng do đâu?

Tình hình tai nạn lao động vẫn đang ngày một tăng do đâu?
(Ngày đăng: 16-01-2018 02:27:31)
Mặc dù các biện pháp an toàn lao động ngày càng chặt chẽ hơn, tuy nhiên chúng ta thấy rằng những tai nạn lao động lại không hề giảm mà ngày càng tăng lên. Tại sao lại có thể như thế?

 

Trong những năm gần đây, tình hình tai nạn lao động vẫn đang ngày một gia tăng gây thiệt hại lớn cả về tài sản lẫn tính mạng gia đình.

Thời gian qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng vẫn thường đăng tải những thông tin về tình hình tai nạn lao động và có thể nhận thấy con số đang ngày càng tăng nhanh một cách rõ rệt. Vậy đâu là nguyên nhân của tình trạng này và làm thế nào để giảm thiểu tình trạng xuống mức thấp nhất.

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế hiện đại thì các loại máy móc, thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất, kinh doanh đang được sử dụng ngày một nhiều hơn, có những loại máy móc có mức độ nguy hiểm cao cần thực hiện kiểm định một cách thường xuyên, liên tục. Tuy nhiên, có thể vì một lý do nào đó mà công tác kiểm định an toàn không được thực hiện một cách nghiêm túc hoặc có nhưng chỉ mang tính hình thức mà không đạt chất lượng. Vì vậy, việc xảy ra tai nạn lao động là không thể tránh khỏi và điều này góp phần làm cho con số ai nạn lao động ngày một tăng lên.

Lý do công tác kiểm định an toàn không được thực hiện một cách hiệu quả và đạt được hiệu quả cao có thể là do bên cung cấp dịch vụ kiểm định không xây dựng được đội ngũ kiểm định viên có đủ trình độ chuyên môn kỹ thuật hoặc ý thức, trách nhiệm trong công việc không cao. Bên cạnh đó cũng có thể là do bên sử dụng dịch vụ không muốn bỏ thời gian và chi phí nên không thực hiện tố công tác kiểm định an toàn, vì lợi ích nhỏ nhoi trước mắt mà quên đi lợi ích lâu dài.

Vì vậy, để góp phần giảm thiểu tình trạng tai nạn lao động xảy ra cần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cả bên cung cấp dịch vụ kiểm định an toàn lẫn bên sử dụng dịch vụ, phải đặt chất lượng công tác kiểm định lên hàng đầu, vì sự an toàn tính mạng của người lao động và cũng là bảo vệ tài sản cho chính bản thân công ty, doanh nghiệp. Tính mạng người lao động phụ thuộc vào ý thức, trách nhiệm của công ty, doanh nghiệp nơi mà họ cũng đang góp một phần công sức của mình vào sự thành công cho công ty, doanh nghiệp đó.

Tình hình tai nạn lao động vẫn đang ngày một tăng do đâu?

Mặc dù các biện pháp an toàn lao động ngày càng chặt chẽ hơn, tuy nhiên chúng ta thấy rằng những tai nạn lao động lại không hề giảm mà ngày càng tăng lên. Tại sao lại có thể như thế?

Trong những năm gần đây, tình hình tai nạn lao động vẫn đang ngày một gia tăng gây thiệt hại lớn cả về tài sản lẫn tính mạng gia đình.

Thời gian qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng vẫn thường đăng tải những thông tin về tình hình tai nạn lao động và có thể nhận thấy con số đang ngày càng tăng nhanh một cách rõ rệt. Vậy đâu là nguyên nhân của tình trạng này và làm thế nào để giảm thiểu tình trạng xuống mức thấp nhất.

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế hiện đại thì các loại máy móc, thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất, kinh doanh đang được sử dụng ngày một nhiều hơn, có những loại máy móc có mức độ nguy hiểm cao cần thực hiện kiểm định một cách thường xuyên, liên tục. Tuy nhiên, có thể vì một lý do nào đó mà công tác kiểm định an toàn không được thực hiện một cách nghiêm túc hoặc có nhưng chỉ mang tính hình thức mà không đạt chất lượng. Vì vậy, việc xảy ra tai nạn lao động là không thể tránh khỏi và điều này góp phần làm cho con số ai nạn lao động ngày một tăng lên.

Lý do công tác kiểm định an toàn không được thực hiện một cách hiệu quả và đạt được hiệu quả cao có thể là do bên cung cấp dịch vụ kiểm định không xây dựng được đội ngũ kiểm định viên có đủ trình độ chuyên môn kỹ thuật hoặc ý thức, trách nhiệm trong công việc không cao. Bên cạnh đó cũng có thể là do bên sử dụng dịch vụ không muốn bỏ thời gian và chi phí nên không thực hiện tố công tác kiểm định an toàn, vì lợi ích nhỏ nhoi trước mắt mà quên đi lợi ích lâu dài.

Vì vậy, để góp phần giảm thiểu tình trạng tai nạn lao động xảy ra cần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cả bên cung cấp dịch vụ kiểm định an toàn lẫn bên sử dụng dịch vụ, phải đặt chất lượng công tác kiểm định lên hàng đầu, vì sự an toàn tính mạng của người lao động và cũng là bảo vệ tài sản cho chính bản thân công ty, doanh nghiệp. Tính mạng người lao động phụ thuộc vào ý thức, trách nhiệm của công ty, doanh nghiệp nơi mà họ cũng đang góp một phần công sức của mình vào sự thành công cho công ty, doanh nghiệp đó.