Doanh Thương online

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Công nghiệp
  • Vai trò của kiểm định cần trục định kỳ

Vai trò của kiểm định cần trục định kỳ

Sử dụng cần trục bắt buộc phải thực hiện kiểm định định kỳ trong một khoảng thời gian nhất định. Việc làm này có vai trò hết sức quan trọng mà nếu là người có kinh nghiệm sẽ rất dễ nhìn thấy.

Hiện nay việc kiểm định cần trục là rất quan trọng. Vì nó có vai trò quan trọng và phổ biến trong tất cả các lĩnh vực của con người. Cần kiểm định một cách định kỳ để không xảy ra hậu quả.

Nhà nước ta đã thống kê và thấy rằng tai nạn lao động hiện nay diễn ra ngày càng nhiều với hậu quả ngày càng nhiêm trọng. Vì vậy cần có quy định cụ thể về kiểm định với từng loại máy móc và thiết bị nhất là các loại máy móc và thiết bị dùng phổ biến như cần trục thì cần được kiểm định kỹ lưỡng. Tuy nhiên thực tế cho thấy việc kiểm định cần trục nói riêng và kiểm định máy móc nói chung vẫn còn lỏng lẻo và không hiệu quả. Gây ra những hậu quả ngày càng nghiêm trọng.

Không chỉ riêng với kiểm định cần trục mà việc kiểm định đối với các loại máy móc và thiết bị khác cũng vậy. Cũng đều phải trải qua từng gia đoạn. Mỗi giai đoạn có một ý nghĩa và tác dụng riêng. Đầu tiên là kiểm định lần đầu trước khi sử dụng. Tiếp theo là kiểm định máy móc định kỳ và cuối cùng là kiểm định máy móc thiết bị bất thường. Giai đoạn nào cũng quan trọng nhưng giai đoạn thứ hai là kiểm định máy móc, thiết bị định kỳ là quan trọng hơn cả.

Vậy kiểm định cần trục định kỳ là gì? Có nghĩa là việc kiểm tra, bảo dưỡng theo định kỳ và thời gian nhất định, lặp đi, lặp lại của cần trục. Xem có vấn đề gì sảy ra với cần trục không. Nếu có hoặc tiên đoán là sắp có vấn đề sảy ra với cần trục thì ngay lập tức phải đi sửa chữa nhanh chóng và kịp thời. Tránh gây ra những hậu quả đáng tiếc rồi mới sửa chữa. Kiểm định cần trục một cách định kỳ có vai trò quan trọng trongsarn xuất và xây dựng. Tránh được những nguy cơ gây tai nạn cho người lao động. Nhất là người trực tiếp sử dụng máy móc và thiết bị. Nhưng hiện nay việc kiểm định định kỳ của cần trục diễn ra còn chưa nghiêm túc. Chưa mang lại hiệu quả cao. Bằng chứng cụ thể là nhiều vụ tai nạn lao động vẫn sảy ra thường xuyên và nghiêm trọng. Vì vậy, cần có biện pháp cụ thể hơn nữa và thúc đẩy hơn nữa việc kiểm định cần trục của các loại máy móc và thiết bị. Như vậy người lao động mới an tâm sản xuất được.